OGLARSKE GRABLJE

Inventarna številka: 800:LJU;0001047

Oglarske grablje s kovinskimi zobmi.


Čas uporabe: Začetek 20. stoletja.

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 26 cm; b = 16 cm; v = 124 cm