JAREM VODNE ŽAGE S ŠTIRIMI ŽAGNIMI LISTI

Inventarna številka: 800:LJU;0000214

Jarem vodne žage s štirimi žagnimi listi.


Čas uporabe: Sredina 20. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 132 cm; b = 20 cm; v = 215 cm