PRILOŽNOSTNA ZNAMKA NARAVNI PARKI – NOTRANJSKI REGIJSKI PARK

Inventarna številka: 800:LJU;0005173

Priložnostna znamka naravni parki - Notranjski regijski park prikazuje Cerkniško jezero. Priložnostna znamka je izšla v bloku z eno znamko. Nominala znamke je 1,20 EUR. Oblikovanje Inga Bau, fotografija Tine Schein.


Čas uporabe: ZAČETEK 21. STOLETJA

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 7 cm; b= 6 cm.