RAČUNSKI STROJ TRS

Inventarna številka: 800:LJU;0004896

Računski stroj tipa ODHNER z igličastim zobnikom. Izvaja štiri računske operacije. Računski stroj mlinček ima oznako r17, na njem je trikotni ščitek TRS Zagreb (TVORNICA RAČUNSKIH STROJEVA ZAGREB); spodaj je nalepka: "PRECIZNA MEHANIKA BEZLAJ DUŠAN, LJUBLJANA - SLOMŠKOVA 14"; zadaj je enaka nalepka ter še ena s št. 12.


Čas uporabe: Druga polovica 20. stoletja

Izvor: ZAGREB, HRVAŠKA, JUGOSLAVIJA

Mere: a = 35 cm; b = 17 cm; v = 14 cm