ŠOLSKI UČBENIK POČETNICA (PARTIZANSKA ZAČETNICA), 1944

Inventarna številka: 800:LJU;0007380

Šolski učbenik Partizanska začetnica, v srbo-hrvaškem jeziku, original izšel leta 1944, drugi ponatis pa leta 1982.


Čas uporabe: Druga polovica 20. stoletja

Izvor: JUGOSLAVIJA

Mere: a = 20 cm; b = 14 cm.