TROROČNA ŽAGA V JARMU

Inventarna številka: 800:LJU;0001212

Troročna jaremska žaga za razžagovanje hlodovine ali obtesanih hlodov, ki so bili vpeti na visokih kobilah.


Čas uporabe: Začetek 20. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 195 cm; b = 88 cm; v = 10,5 cm