ZAJERALNICA

Inventarna številka: 800:LJU;0001543

Zajeralnica.


Čas uporabe: Začetek 20. stoletja

Izvor: GUNCLJE, SLOVENIJA

Mere: a = 39 cm; b = 20 cm; v = 12 cm