Medved2020-09-11T10:09:35+02:00

Medved svetovni prvak

Kožuh medveda: svetovni prvak in naravni spomenik

V Sloveniji smo še posebej ponosni na velike zveri (volk, ris in medved), ki so trajno zavarovane. Rjavega medveda smo varovali že konec 19. stoletja, z zakonom pa je zaščiten od sredine 20. stoletja dalje, kar je v javnosti vzbujalo številne polemike, ki se nadaljujejo še danes.

Na stalni razstavi Slovenskega lovskega muzeja je razstavljeni kožuh medveda, ki ga je v snežniških gozdovih leta 1972 uplenil nemški lovec. Takratne oblasti so sprejele odlok o zavarovanju določenih trofej za naravni spomenik in tujemu lovcu onemogočile izvoz dragocenega plena, so mu pa kot »tolažilno nagrado« omogočili še en lov na medveda.

Leto kasneje je uplenjeni medved postal svetovni prvak. Na mednarodni lovski razstavi v Torinu je kožuh ocenila posebna komisija in mu dodelila 419,50 točke. To je pomenilo, da je bil to tedaj največji medved, kar so jih kdaj prikazali na svetovnih razstavah.

Kot naravni spomenik je uplenjeni medved dobil svoje mesto v Slovenskem lovskem muzeju, kjer ga lahko občudujemo še danes.