Muzej Tomaža Godca2020-01-09T15:03:16+02:00

Muzej Tomaža Godca

Razstava Tehniškega muzeja Slovenije “Bohinjci in usnje” je na ogled v enem od prostorov Godčeve hiše v Bohinjski Bistrici, kjer je v prvi polovici 20. stoletja delovala obrtna usnjarska delavnica, sedaj pa v njej pod okriljem Gorenjskega muzeja deluje Muzej Tomaža Godca.

F: Milojka Čepon.

V Bohinju je bila že v preteklosti dobro razvita živinoreja, ki je dajala osnovno surovino za izdelavo usnja. Najstarejša doslej najdena omemba rokodelskih poklicev usnjar in čevljar je iz popisa leta 1749. V prvi polovici 20. stoletja sta v Bohinjski Bistrici delovali dve obrtni usnjarski delavnici: Sodjeva in Godčeva.
Postopek ročne predelave kože v usnje v usnjarni Tomaža Godca je bil rekonstruiran na podlagi izročila, ohranjenih predmetov in zbranih podatkov o nekdanji usnjarni. Tomaž Godec je strojil goveje in svinjske kože ter kože divjadi in drobnice. Za strojenje je kot strojilo uporabljal smrekovo lubje in hrastove ježice. Zbirka je bila javnosti prvič predstavljena leta 1979. Leta 2015 je bila prenovljena in vsebinsko dopolnjena. Na panojih in z razstavljenimi predmeti so predstavljene različne faze postopka predelave kože: priprava na strojenje, strojenje in obdelava po strojenju.
Usnjarji so pri ročnem delu uporabljali številna orodja, zlasti nože. Na razstavi si lahko obiskovalci ogledajo nože za pripravo kože na strojenje in nože za obdelavo kože po strojenju. Prikaz posameznih usnjarjevih opravil dopolnjujejo videoposnetki in fotografije na računalniškem zaslonu.
Skozi prehodni hodnik po umetno speljani strugi teče potok. Voda je preko vodnega kolesa in transmisije poganjala sod za strojenje, sod za maščenje in drobilnik lubja, uporabljali so jo tudi za izpiranje in namakanje kož. Največji porabniki usnja so bili čevljarji in sedlarji. V letih med 1890 in 1910 je bila Bohinjska Bistrica z okoli 660 do 870 prebivalci prava »šoštarska vas«, saj se je s čevljarstvom ukvarjalo več kot 10 domačinov in nekaj tujcev. Po enega do dva
čevljarja so imele tudi druge vasi v Bohinju.

Muzej Tomaža Godca

Zoisova ulica 15
4264 Bohinjska Bistrica
+386 (0)4 577 01 42
E-naslov: muzeji.bohinj@gorenjski-muzej.si