Tkanje2018-11-05T12:38:35+02:00

Delavnice v TMS Bistra

Tkanje

Delavnica tkanja je bila prva muzejska delavnica namenjena šolarjem.

Cilj delavnice tkanja je, da otroci spoznajo princip nastajanja tkanine in ob tem razvijajo še ročne spretnosti.
Učenci na lesene okvirje napeljejo osnovne niti, navijejo votek na leseno pretikalo in tkejo. Vsak otrok stke svojo zapestnico in jo odnese domov.

Trajanje: 45 – 60 min
Cena: 1,00 €/učenca
Primerno za: učence od 4. do 9. razreda

Delavnica se neposredno navezuje na muzejsko tekstilno zbirko in učno snov obveznega predmeta: Gospodinjstvo, Naravoslovje in tehnika

Prijavite se lahko preko telefona 01/750 66 72 ali elektronske pošte programi@tms.si.