Loading...
Učna ura na spletu2019-12-17T15:05:23+02:00

Učna ura na spletu

Muzej na obisku

Pred vami je gradivo, ki smo ga v muzeju pripravili kot pripomoček za izvedbo učne ure o spoznavanju tehniške dediščine. Učna ura je lahko izvedena samostojno, v povezavi z učnim načrtom, ali medpredmetno. Uporabimo jo lahko pri pripravi učencev za obisk Tehniškega muzeja Slovenije ali za utrjevanje znanja po obisku. Gradivo si prenesete na svoj računalnik in obojestransko natisnete v formatu A4 ali A3. Liste razrežete na označenem mestu, da dobite kartice.

Ciljna skupina: 6., 7., 8. in 9. razred osnovne šole. Delo v skupinah.

Na voljo je 14 kompletov kartic z motivi iz Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki (8 kompletov)  in Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu (6 kompletov). Vsak komplet ima svoj znak z izjemo izumitelja, ki je zapisan na zadnji kartici. Komplet je sestavljen iz več delov:

Kartica (1): Na sprednji strani je ilustracija muzejskega predmeta brez razlage. Na zadnji strani je lokacija muzeja (Bistra ali Polhov Gradec), kjer je predmet razstavljen.

Kartica (2): Na obeh straneh so ilustracije z dodatnimi pojasnili, namigi in citati v povezavi s predmetom in njegovim izumiteljem.

Kartica (3): Na sprednji strani je portret osebnosti, konstruktorja ali izumitelja, na zadnji strani pa je zgodba v povezavi z muzejskim predmetom.

Kartica (4): Na prvi strani so kratka navodila za pripravo učne ure, na zadnji strani pa povezave z učnim načrtom, ki se navezuje na posamezen predmet.

Primeri kartic:

PRENESI in NATISNI:

Barvna različica za tisk

  • Muzej na obisku (Tehniški muzej Slovenije v Bistri)

  • Muzej na obisku (Muzej pošte in telekomunikacij)

Črno-bela različica za tisk

  • Muzej na obisku (Tehniški muzej Slovenije v Bistri)

  • Muzej na obisku (Muzej pošte in telekomunikacij)

Tiskati je potrebno obojestransko, ležeče in zrcaljenje/speto po krajšem robu.

Na voljo je tudi kratek kviz o Tehniškem muzeju Slovenije, ki ga lahko prenesete in natisnete:

NAVODILA ZA PRIPRAVO UČNE URE MUZEJ NA OBISKU:

AKTIVNOST 1: MUZEJSKI PREDMETI
Vsaka skupina izbere eno ali več kartic (1), na katerih so ilustracije muzejskih predmetov brez dodatne razlage. Učenci se pogovarjajo o predmetu, ga opišejo, določijo, kdo, kdaj in zakaj ga je uporabljal, ter določijo ime predmeta.

AKTIVNOST 2: NAMIGI
Vsaka skupina ostalim učencem predstavi svoj predmet. Po koncu predstavitve dobi skupina kartico (2), na kateri so dodatna pojasnila o uporabi predmeta in njegovem izumitelju. Učenci se pogovorijo o novih informacijah, o točnosti svojih predvidevanj (aktivnost 1) in dopolnijo vedenje o predmetu.

AKTIVNOST 3: POIŠČI IZUMITELJA
Na podlagi novih informacij o predmetu vsaka skupina izbere kartico (3), na kateri je portret in življenjepis znanstvenika/izumitelja, povezanega z muzejskim predmetom.

AKTIVNOST 4: PREDSTAVITEV 
Vsaka skupina pripravi predstavitev svojega predmeta v povezavi z osebnostjo (kratka uprizoritev, zgodba, pantomima, pesem, strip, rebus, uganka …).

Nekatere muzejske predmete, ki so predstavljeni na karticah, lahko najdete v Digitalnih zbirkah.

Muzej na obisku

Idejna zasnova in besedilo: Katarina Fuchs, Ajda Kozjek

Ilustracije in oblikovanje: Matjaž Dekleva

Kratki slikovni kviz:  Barbara Hrovatin

Sodelavci: Urša Vodopivec

Jezikovni pregled: Petra Zaranšek

Program je finančno omogočilo Ministrstvo za kulturo RS.

Ilustracija E. Rusjan
Ilustracija avtomobila Ford T