Muzejska zbirka IMV Drgančevje2020-01-09T14:58:09+02:00

Muzejska zbirka IMV Drgančevje

Vabimo vas tudi na ogled muzejske zbirke razvoja avtomobilske in prikoličarske industrije na Dolenjskem, ki se nahaja v Drgančevju v Novem mestu. Zbirko je ustanovil Klub prijateljev IMV v sodelovanju s TMS in številnimi partnerji, pokrovitelji in podporniki.

Muzejska stroka je enotna, da je zbirka IMV pomembna tako iz lokalnega kot nacionalnega vidika. Prikazuje zgodovino avtomobilske in prikoličarske industrije na Dolenjskem, ki je ključno vplivala na življenje v celotni regiji, še vedno pa ima velik vpliv na razvoj celotnega gospodarstva in pomeni promocijo uspešnih proizvodov v Sloveniji po vsem svetu.

Razstavljeno gradivo kot celota prikazuje razvoj osebnih in dostavnih avtomobilov ter počitniških prikolic in avtodomov od leta 1954 do 2012. Razstavljena vozila so v lasti kluba, TMS-ja ter treh naslednic IMV-ja. Poleg tega je na ogled še vrsta drobnih predmetov, znakov, prospektov, tehnične dokumentacije, tovarniških glasil, katalogov in maket. Muzejsko zbirko še dopolnjujemo.

Muzejska zbirka je za obiskovalce odprta vsako soboto od 10.00 do 12.00 ure, skupinski ogledi pa so možni tudi med tednom, dopoldne ali popoldne, po predhodni najavi in dogovoru. Kontaktna oseba je g. Vojko Grobovšek, tel. 031 819 988.

F: arhiv TMS

Pred 12 leti so v Novem mestu ustanovili Klub prijateljev IMV (Industrija motornih vozil) z namenom, da javnost ponovno spomnijo in ji predstavijo razvoj avtomobilske in prikoličarske industrije na Dolenjskem. V ambiciozno zastavljenem programu dela je Klubu prijateljev IMV do sedaj uspelo:

•    Postaviti muzejsko zbirko IMV v Drgančevju:
Klub prijateljev IMV, Mestna občina Novo mesto, Univerzitetno središče Novo mesto, Tehniški muzej Slovenije (TMS), Revoz d. d., Adria Mobil, d. o. o., TPV d. d., Dolenjski muzej in Šolski center Novo mesto smo leta 2008 podpisali Pismo o nameri za ustanovitev in postavitev Muzejske zbirke razvoja avtomobilske in prikoličarske industrije na Dolenjskem. V nadaljevanju smo MO Novo mesto, TMS in Klub prijateljev IMV, Ministrstvu za kulturo predstavili zamisel o vsebini muzejske zbirke. S pomočjo ministrstva in TMS je klub IMV pridobil status društva javnega pomena, kar je omogočilo pridobitev dodatnih finančnih sredstev na dveh razpisih Ministrstva za kulturo. Za izvedbo prve faze muzejske zbirke je bilo poleg tega ključnega pomena zelo tvorno sodelovanje vodstva in strokovnih sodelavcev TMS. S skupnimi močmi smo najprej izdelali koncept zagotavljanja ustreznih pogojev za razstavne eksponate, restavriranju zbranega gradiva in muzeološki zasnovi razstav pa predstavlja temelj, na katerem je zrasla današnja muzejska zbirka. Poleg tega je v zbirko vključenih še nekaj restavriranih vozil iz zbirk TMS.
Dijaki Šolskega centra Novo mesto so praktično osvajali nova znanja in v svojih učnih delavnicah ob skrbnem nadzoru restavratorjev TMS, strokovnjakov in mentorjev restavrirali nekaj vozil. Potrebno delo številnih članov Kluba prijateljev IMV pri nastajanju zbirka je bilo ves čas zelo zavzeto in povsem prostovoljno.
Tako smo z združenimi močmi 15. 11. 2011 odprli 1. fazo muzejske zbirke, ki je vsebovala 6 dostavnih vozil, 4 prikolice, 10 osebnih avtomobilov, sedeže TPV in predstavitveno učilnico, v kateri si obiskovalci lahko ogledajo film o IMV. Predstavljene so tudi osebnosti, ki so bili nosilci našega razvoja prikolic, dostavnih in osebnih avtomobilov.
V nadaljevanju smo dopolnjevali zbirko z dostavnimi in osebnimi avtomobili, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnje.

Več o razstavi Kolesje napredka

•    Postaviti razstavo Kolesje napredka – Uf, industrija, v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK) Maribor 2012:
Razstavo, ki dopolnjuje muzejsko zbirko, smo predstavili javnosti 15. junija 2012. V posebno preurejenem prostoru je prikazano oblikovanje celostne podobe podjetja IMV in v nadaljevanju razvoj podobe njenih naslednic. Tudi pri postavitvi tega dela zbirke sta TMS in Mestna občina Novo mesto nudila pomoč in podporo, projekt pa je bil finančno podprt s strani Ministrstva za kulturo v okviru projekta Uf, industrija pri EPK Maribor. Ves čas nastajanja zbirke so dejavnost finančno in tehnično podpirali Revoz, Adria Mobil, TPV in številna druga podjetja iz Dolenjske.
V letu 2013 je bil prav ravno tako s pomočjo Ministrstva za kulturo izveden projekt »Predstavitev prikolic in avtodomov v muzejski zbirki IMV«, s katerim je bila zbirka dopolnjena s prikolicami, avtodomom in mobilno stanovanjsko hišico.

Poleg pripave muzejske zbirke je Klubu prijateljev IMV upselo še:

•    Izdati knjigo (monografijo) Povest o velikanu pod Gorjanci60-minutni film Povest o velikanu in 18- minutni film o Juriju Levičniku z naslovom Vsakemu Podgurcu svoj kos kruha.  Knjiga in filma prikazujejo razvoj dostavnih vozil, prikolic, avtodomov in osebnih vozil od leta 1954 do 1989, v nadaljevanju pa razvoj podjetij naslednic Revoz, d. d., Adrie Mobil, d. o. o. in TPV d. d. Novo mesto.
•    Poimenovati cestno vpadnico v Novo mesto po velikem graditelju avtomobilske in prikoličarske industrije, Juriju Levičniku.
•    Postaviti spominsko obeležje generalnemu direktorju IMV Juriju Levičniku, pred nekdanjo upravno stavbo IMV, danes TPV d. d. Novo mesto.

Muzejska zbirka IMV Drgančevje

Drgančevje 12
8000 Novo mesto
+ 386 (0)31 819 988
E-naslov: vojko.grobovsek@yahoo.com
www.imvklub.si/muzejska-zbirka