SKUPINE – ZA OTROKE – TMS BISTRA2021-09-06T10:10:17+02:00

Aktivnosti za otroke v TMS Bistra

Novo v ponudbi:

LPP je za prevoz šolskih skupin pripravil posebno ponudbo.  Za prevoze iz šol, ki se nahajajo v Ljubljani in njeni okolici (do 15 km iz Ljubljane) do Bistre znaša 140,00 € z DDV. V ceno je že vključena cestnina.  Za šole, ki se nahajajo izven Ljubljane, oziroma izven njene okolice, cena prevoza znaša 200,00 € z DDV. Ponudba velja v času izven prometnih konic, tj. odhod ob 8.30 ali kasneje in povratek pred šolo do 13. ure. V ostalih časovnih termin se prevoz obračuna po veljavnem ceniku (250 € (vključuje do 250 km in vsak nadaljnji km po 1 €/km) + cestnina + DDV).

Več informacij: g. Igor Majnik: igor.majnik@lpp.si; 01 58 22 400

VODSTVA

Ker je muzej s številnim raznovrstnim gradivom, vsebinsko in prostorsko zelo obsežen, svetujemo ob enem obisku ogled le nekaj zbirk, ogled ostalih pa ob prihodnjem obisku. V vodeni skupini je lahko največ 25 oseb. Vodenje šolskih skupin traja 1 uro in 30 minut, po želji je lahko vodenje tudi krajše.
Najave za vodenje skupin sprejemamo vsaj en teden pred obiskom. Vodenja lahko kombinirate tudi z izbrano DELAVNICO, na pot po muzeju se lahko odpravite tudi z DELOVNIMI LISTI.

NOVO!

Prijavite se lahko preko:

CENIK:

Ponujamo Komu je namenjeno Cena
minimalno 20 otrok in največ do 28 otrok
Vodstvo po zbirkah Primerno za predšolske, osnovnošolske otroke in dijake 1,50 €/ učenca
Vodenje z delovnimi listi Primerno za učence 2. in 3. triade ter srednje šole vodenje+0,50 €/list
Tematska vodenja/Vodenja po občasnih razstavah Primerno za predšolske, osnovnošolske otroke in dijake 1,00 €/ učenca
Vodeni ogled gozdne učne poti (ponovno se odpre v 2019) Primerno za učence 2. in 3. triade osnovne šole 2,00 €/ učenca
Barjanska učna pot Primerno za učence 2. in 3. triade ter srednje šole 1,50 €/ učenca
Programi za nadarjene Primerno za 3. triado in srednje šole Po dogovoru glede na program
Naravoslovni in tehniški dan Primerno za osnovne šole za dneve dejavnosti Po dogovoru glede na program
manj kot 20 otrok
Vodstvo po zbirkah Primerno za predšolske, osnovnošolske otroke in dijake 30 €/ skupino
Vodenje z delovnimi listi Primerno za učence 2. in 3. triade ter srednje šole 30 €/ skupino+0,50 €/list
Tematska vodenja/Vodenja po občasnih razstavah Primerno za predšolske, osnovnošolske otroke in dijake 20 €/ skupino
Vodeni ogled gozdne učne poti – trenutno zaprta Primerno za učence 2. in 3. triade osnovne šole 40 €/ skupino
Barjanska učna pot Primerno za učence 2. in 3. triade ter srednje šole 30 €/ skupino
Programi za nadarjene Primerno za 3. triado in srednje šole Po dogovoru glede na program
Naravoslovni in tehniški dan Primerno za osnovne šole za dneve dejavnosti Po dogovoru glede na program

DELAVNICE

Za otroke pripravljamo ustvarjalne in izobraževalne delavnice za različne starostne skupine v povezavi z muzejskimi vsebinami. Delavnice potekajo pod vodstvom in trajajo od 30 minut do 60 minut.

Ime delavnice  Komu je delavnica namenjena Cena/učenca
Lesena drevesa Primerna za predšolske otroke 2,00 €
Letalna naprava Primerna za predšolske otroke ter učence 1. in 2. razreda 1,00 €
Padalec Primerna za učence 1. triade 1,00 €
Nagajiva jadrnica / Skrivnostna Luna Primerna za predšolske otroke in učence 1. triade 1,00 €
Oblikovanje sveče iz satnic Primerna za predšolske otroke in učence 1. triade 2,50 €
Oblikovanje krušnega testa Primerna za predšolske otroke ter učence 1. in 2. triade 1,50  €
Odtisni plakatno črko Primerna za predšolske otroke ter učence 1. in 2. triade 1,00 €
Kačji pastir iz kartona: igra ravnotežja Primerna za učence 2. triada 1,00 €
Kalejdoskop Primerna za učence 2. triade 1,50 €
Panjske končnice Primerna za učence 2. triade 1,00 €
Tkanje Primerna za učence 2. in 3. triade 1,00 €
Nitna grafika Primerna za učence 2. in 3. triade 1,00 €
Pisan svet vrtavk Primerna za predšolske otroke ter učence od 1. do 3. triade 1,00 €
Platonska telesa Primerna za učence 3. razreda, 2. in 3. triade 1,00 €
Žolna: igra trenja Primerna za učence od 5. do 8. razreda 1,00 €
Rimski abakus Primerna za učence od  5. do 9. razreda osnovne šole in srednješolce 1,50€
Novo: Vrteči obroč Primerna za učence od 5. do 9. razreda osnovne šole in srednješolce 1,00€
Periskop Primerna za učence 6.r. in 3. triade 3,00 €
Kačji pastir iz balse: igra ravnotežja Primerna za učence  3. triade in srednje šole 1,50 €
Leteče krilo Primerna za učence 3. triade (tudi od 4.razreda dalje brez uporabe olfa nožev) 1,00 €
Solarni kuhalnik Primerna za učence 3. triade 1,50 €
Oloid Primerna za učence 3. triade in srednje šole 1,00  €
Elektro delavnica Primerna za učence 3. triade in srednje šole 1,00 €
Letalo iz balse Primerna za učence 3. triade in srednje šole 1,50 €
Merska naprava Primerna za učence 9. razreda ter srednje šole. 1,00 €
Alarm Primerna za učence 8. in 9. razreda ter srednje šole. 1,00 €

Prijavite se lahko preko:

PRIKAZI

Da učni program še bolj popestrimo in nadgradimo, smo pripravili tudi demonstracije za različne starostne skupine. Te potekajo pod vodstvom in trajajo od 30 minut do 45 minut.

Prikazi Komu je namenjeno Cena/skupino
Prikaz delovanja Vegovega škripčevja, vitlov in zobniških prenosov  Primerna za učence 3. tirade in srednje šole 1€ na učenca (v skupini od 20 do 28 otrok) ali 20,00 € na skupino (v skupini manj kot 20 otrok)
Demonstracije poizkusov Nikole Tesle Primerna za učence  8. in 9. razreda ter srednje šole 1€ na učenca (v skupini od 20 do 28 otrok) ali 20,00 € na skupino (v skupini manj kot 20 otrok)

DiZiT

V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko smo leta 2002 prvič pripravili Dneve elektrotehnike, da bi predstavili fakulteto in vzbudili zanimanje za študij elektrotehnike. Na podlagi uspešnega sodelovanja in zanimanja obiskovalcev smo v naslednjih letih v sodelovanju s številnimi fakultetami in organizacijami ponudbo razširili. Trenutno organiziramo dneve: elektrotehnike, biotehnike, strojništva, meroslovja in Motorizirano preteklost. Dobili so skupno ime: Dnevi znanosti in tehnike ali na kratko DiZiT.

Zakaj to počnemo?

Glavna namena sta popularizacija in vzbujanje zanimanja pri mladih za naravoslovno-tehnične študije. Znanost in tehniko želimo predstaviti na aplikativen način in teoretično znanje združiti s prakso ter hkrati na podlagi muzejskih zbirk preteklost povezati z dosežki v sedanjosti in skupaj pogledati v prihodnost.

Komu so namenjeni?
Tedenski program je v prvi vrsti namenjen osnovnošolcem in srednješolcem ter njihovim učiteljem. Ob nedeljah pa vsem, ki sta jim znanost in tehnika blizu. Vabimo tudi vse, ki menite, da vas to ne zanima – pustite se presenetiti.

Kaj se dogaja v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki?

 Dnevi meroslovja 13. 4.–16. 4. 2021 9–13* (med tednom) Primerno za učence od 5. do 9. razreda in dijake TMS in Urad RS za meroslovje
Dnevi elektrotehnike 11. 5.–14. 5. in 16. 5. 2021 na spletu! Primerno za učence od 7. do 9. razreda in dijake TMS in Fakulteta za elektrotehniko UL
Motorizirana preteklost, demonstracija pogonskih strojev 1. 6.–4. 6. 2021 in 6. 6. 2021 9–13* (med tednom),
14–18 (v nedeljo)
Primerno za učence osnovnih šol in dijake TMS in Silvo Čemažar
Dnevi strojništva 21. 9.–24. 9. in 26. 9. 2021 9–13* (med tednom),
10–18 v nedeljo
Primerno za učence 3. triade in dijake TMS in Fakulteta za strojništvo UL
Biotehniški dnevi 12. 10.–14. 10. 2021 9–13* (med tednom) Primerno za učence 3. triade in dijake TMS in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Noč raziskovalcev (projekt Noč ima svojo moc) 27. 11. 2020

*Skupine si lahko ogledajo demonstracije po predhodni prijavi izven napovedanega urnika, za ogled med tednom so potrebne predhodne prijave.

Prireditev si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice.

Prijavite se lahko preko:

PROGRAMI ZA VRTCE

Načrtovanje obiska: Lahko se odločite samo za vodstvo ali samo za delavnico. Kombinacija obeh pa omogoča celovitejši, cenovno ugodnejši in učinkovitejši način spoznavanja muzeja ter širjenje znanja.  Vodenje se prične z motivacijskim uvodom, sledi glavni del z zanimivimi  poudarki in konča z aktivnim zaključkom v obliki delavnice. Glede na vsebinske sklope smo pripravili nekaj predlogov. Lahko tudi poljubno kombinirate in izbirate med spodaj naštetimi delavnicami in vodenji.

 1. Lisička je prav zvita zver (Lovska zbirka)
  •    spoznavanje avtohtonih živalskih vrst,
  •    primerjanje živali in okolij, v katerih živijo,
  •    spoznavanje, kako ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
  Namig za delavnico: Oblikovanje sveče iz satnice
 2. Bencin žlampa in hupo ima (Promet nekoč in danes) 
  •    spoznavanje razvoja prometa od kočij do avtomobilov,
  •    odkrivanje razlik med vozili nekoč in danes,
  •     osnove delovanja vozil.
  Namig za delavnico: Letalna naprava ali Padalec
 3. Iz te moke bo kruh (Od zrna do kruha)
  •    spoznavanje poljedelskih opravil (priprava zemljišča, setev, obdelovanje zemlje, žetev, mlatenje zrnja, mletje) in orodij,
  •     kako so delali nekoč in danes,
  •    seznanjanje s postopki peke kruha,
  •     pomen hrane za rast in zdravje človeka.
  Namig za delavnico: Oblikovanje krušnega testa
 4. Vodna kolesa delajo čudesa  (Vodni pogoni in energija)
  •    spoznavanje pomena vode (brez vode ni življenja),
  •    izkoriščanje vodne sile nekoč in danes,
  •    odkrivanje osnov delovanja vodnih pogonov.
  Namig za delavnico: Pisan svet vrtavk, Lesena drevesa
 5. Od A do Ž  (Tiskarska zbirka)
  •    spoznavanje začetkov pisane besede,
  •    odkrivanje in spoznavanje različnih pisnih podlag, vrste papirja, lastnosti papirja, barve za črnilo itn.,
  •    seznanjanje z  izdelavo papirja,
  •     kaj je to knjigotisk, kaj knjigoveštvo (ulivanje črk, ročno tiskanje …).
  Namig za delavnico: Odtisni plakatno črko
 6. Kam se je izgubila gozdna vila (Gozdarska zbirka)
  •     spoznavanje avtohtonih drevesnih vrst,
  •     izkoriščanje gozda nekoč in danes,
  •     naloge gozda in pomembnost za človeka.
  Namig za delavnico: Lesena drevesa – barvanje lesenega magneta
CENIK
Vstopnina za predšolske otroke in spremljevalce: brezplačno
Vodstvo: 25 €/skupino do 22 otrok, trajanje do 1 šolske ure
Posamezna delavnica: 1 €/otroka (Peka kruha: 1,50 €; Barvanje lesenega magnetka: 2,00 €; Oblikovanje sveče iz satnic: 2,50 €), trajanje do 1 šolske ure
Kombinacija vodstvo in delavnica: 40 €/skupino do 22 otrok, trajanje do 2 šolski uri
Ciljna skupina: otroci v starosti od 4. do 5. let  (ob pomoči vzgojiteljic)

Prijavite se lahko preko:

AKTIVNOSTI NA VAŠI ŠOLI

V zimskem času, ko je od januarja do marca muzej zaradi neogrevanih prostorov zaprt, lahko po predhodnem dogovoru organiziramo naše delavnice na vaši šoli. Pripravili smo pestro ponudbo delavnic za šolske skupine, ki so prilagojene različnim starostim otrok in učnim načrtom.

Učenci si lahko stkejo zapestnico, preizkusijo svoje spretnosti s šivanko in nitko, naredijo kalejdoskop, baletko, z mersko napravo izmerijo višino izbranega predmeta ali pa poskusijo, kako daleč lahko leti leteče krilo…

Spodaj so našteti predlogi za delavnice, seveda pa po predhodnem dogovoru lahko izvedemo tudi ostale, ki so prenosljive:

delavnica    primerna za razred čas (min) cena (€)/osebo
Pisan svet vrtavk 1.-5. 45 1,00
Kačji pastir iz kartona 1.-6. 45 1,00
Padalec 2.-5. 45 1,00
Žolna 4.-9. 45 1,00
Rimski abakus 5.-9. 60 1,50
Panjska končnica 4.-6. 45 1,00
Kalejdoskop 4.-6. 45 1,50
Leteče krilo 4.-7. 30 1,00
Tkanje 4.-9. 45 1,00
Nitna grafika 4.-9. 45 1,00
Platonska telesa 4.-9. 45 1,00
Kačji pastir iz balse 7.-9. 60 1,50
Letalo iz balse 7.-9. 75 1,50
“Teodolit” 8.-9. 45 1,00

Po dogovoru izvedemo tudi ostale delavnice, ki jih organiziramo v muzeju.

Vse dodatne informacije dobite na tel.: 01/ 750 66 72 ali  nam pišite na: programi@tms.si.