Poizkusi Nikole Tesle2019-06-21T12:21:57+02:00

Demonstracije in predavanja v TMS Bistra

Poizkusi Nikole Tesle

Zelo zanimiv in privlačen del elektro zbirke so poskusi izumitelja Nikole Tesle, ki jih demonstrator predstavi na delujočih eksponatih. Skupini obiskovalcev uvodoma na kratko predstavi življenjepis Nikole Tesle, nato si ob njegovi razlagi ogledajo delovanje:

• istosmernega motorja

• demonstracijskega modela trifaznega elektromotorja

• generatorja vrtečega se magnetnega polja s ploščo

• generatorja vrtečega se magnetnega polja s kovinskim jajcem

• modela Teslovega transformatorja napetosti 100.000V

• modela Teslovega transformatorja napetosti 1.000.000V

• Van de Graaffovega generatorja statične napetosti

• plazma krogle

Najavljeni skupini prilagodimo čas ogleda. Osnovnošolcem je po predhodnem dogovoru na voljo tudi delovni list, ki ga rešijo po končanem ogledu demonstracij. Posamezni obiskovalci si demonstracijo lahko ogledajo enkrat mesečno v nedeljo ob 16. uri (termini so navedeni v Koledarju dogodkov).

Trajanje: 30 min

CENA:

Šolske skupine:

minimalno 20 otrok in največ do 28 otrok: 1,00 €/ učenca

manj kot 20 otrok: 20 €/ skupino


Primerno za: učence 8. in 9. razreda, dijake srednjih šol in odrasle
Delavnica se navezuje na predmeta: Fizika, Elektrotehnika

 

Odrasli:

50€/ odrasle, brezplačno ob nedeljah

 

Prijavite se lahko preko telefona 01/750 66 72 ali elektronske pošte programi@tms.si