Ukročena elektrika, poizkusi Nikole Tesle2019-11-29T14:44:22+02:00

Demonstracije in predavanja v TMS Bistra

Ukročena elektrika, poizkusi Nikole Tesle

Mnogim ni znano, da so številne pridobitve, ki nam lajšajo sodobno življenje in se danes zdijo same po sebi umevne, ravno zasluga velikega izumitelja Nikole Tesle. Odkritje večfaznega sistema, raziskave visokofrekvenčnih tokov, prve zamisli o svetovnem radijskem sistemu in brezžičnem prenosu energije so plod genialnega uma. Spomin na izumitelja obujamo v Tehniškem muzeju Slovenije z atraktivnimi poskusi, s kakršnimi je pred več kot sto leti svoje osuple goste navduševal sam Nikola Tesla.

Poskusi izumitelja Nikole Tesle, ki jih demonstrator predstavi na delujočih eksponatih, predstavljajo zanimiv in privlačen del elektro zbirke. Skupini obiskovalcev uvodoma na kratko predstavi življenjepis Nikole Tesle, nato si ob njegovi razlagi ogledajo delovanje:

• istosmernega motorja

• demonstracijskega modela trifaznega elektromotorja

• generatorja vrtečega se magnetnega polja s ploščo

• generatorja vrtečega se magnetnega polja s kovinskim jajcem

• modela Teslovega transformatorja napetosti 100.000V

• modela Teslovega transformatorja napetosti 1.000.000V

• Van de Graaffovega generatorja statične napetosti

• plazma krogle

Najavljeni skupini prilagodimo čas ogleda. Osnovnošolcem je po predhodnem dogovoru na voljo tudi delovni list, ki ga rešijo po končanem ogledu demonstracij. Posamezni obiskovalci si demonstracijo lahko ogledajo enkrat mesečno v nedeljo  (termini so navedeni v Koledarju dogodkov).

Trajanje: 30 min

CENA:

Šolske skupine:

minimalno 20 otrok in največ do 28 otrok: 1,00 €/ učenca

manj kot 20 otrok: 20 €/ skupino


Primerno za: učence 8. in 9. razreda, dijake srednjih šol in odrasle
Delavnica se navezuje na predmeta: Fizika, Elektrotehnika

Odrasli:

50€/ odrasle, brezplačno ob nedeljah

Prijavite se lahko preko telefona 01/750 66 72 ali elektronske pošte programi@tms.si