Prikaz delovanja Vegovega škripčevja, vitlov in zobniških prenosov2018-12-17T10:20:55+02:00

Demonstracije in predavanja v TMS Bistra

Prikaz delovanja Vegovega škripčevja, vitlov in zobniških prenosov

Šolarji tretjega triletja in srednješolci spoznajo ter utrdijo svoje znanje s področja delovanja sil in premikanja bremen ter spoznajo življenje rojaka Jurija Vege, najvidnejšega predstavnika matematično-naravoslovnih znanosti slovenskega rodu. Prikaz poteka na lesenih modelih fizikalnih naprav, ki jih je izdelal Janko Samsa po ilustracijah Vegovega učbenika Vorlesungen über die Mathematik. Modeli so bili izdelani ob 200-letnici smrti znanstvenika.

Trajanje: 30 min

CENA:

Šolske skupine:

minimalno 20 otrok in največ do 28 otrok: 1,00 €/ učenca

manj kot 20 otrok: 20 €/ skupino

Primerno za: učence 3. triade in srednješolce
Delavnica se navezuje na predmeta: Fizika in Tehnika in tehnologija

Prijavite se lahko preko telefona 01/750 66 72 ali elektronske pošte programi@tms.si