Zgodovina pošte2020-01-17T10:40:53+02:00

Vodnik po zbirkah Muzeja pošte in telekomunikacij

Zgodovina pošte

Težnja po izmenjavi novic in informacij je bržkone stara toliko kot človeštvo samo. Slovensko ozemlje je bilo že v prazgodovini pomembno prometno križišče in bolj ko sta se razvijali obrt in trgovina, večja je bila potreba po prenosu sporočil. Vendar v tistem času o pošti na ozemlju današnje Slovenije še ne moremo govoriti. Njeni začetki segajo v čas vključitve tega ozemlja v sestav rimske svetovne civilizacije.
Obiskovalci s pomočjo arhivskih virov, maket in slikovnega gradiva spoznajo razvoj poštne službe na Slovenskem do 18. stoletja. Obdobje poštne dejavnosti v 19. stoletju je predstavljeno s pomočjo poštnega urada, obiskovalci spoznajo tudi poštnega reformatorja Lovrenca Koširja, maketo poštne kočije, postiljona v uniformi s poštnim rogom in pisalni kotiček, kjer lahko obiskovalci napišejo pismo s peresom. Pošta je tekom stoletij, skladno z razvojem političnega, gospodarskega in kulturnega življenja, spreminjala svoje organizacijske oblike, način dela in uporabo prometnih sredstev. Na ogled je poštni urad iz 20. stoletja, ogledate pa si lahko tudi kratki animirani film o poštarju, ki išče naslov najbolj pridnega dečka. Razstavljena poštna prevozna sredstva, poštna logistika in uniforme prikazujejo čas poštne službe vse do danes.