Ogledni depo Soteska2020-01-09T14:58:32+02:00

Ogledni depo Soteska

V depoju Soteska pri Dolenjskih toplicah so shranjena vozila oddelka cestnega prometa. Nekaj razstavljenega gradiva sodi tudi na druga področja, ki jih je muzej pokrival skozi svojo zgodovino. Tako je razstavljenih nekaj vozil in strojev lesarskega oddelka in Muzeja pošte in telekomunikacij ter gasilskih črpalk.

Razstavljeno gradivo kot celota nima širše sporočilne vrednosti. Gre za predstavnike vozil, delovnih strojev in pripomočkov na kolesih, ki jih, razen vpreg, muzeološko na tem mestu niti ni možno obdelati kot celoto. Lahko izpostavimo vprežna vozila, ki jih je Tehniški muzej Slovenije skozi svojo zgodovino zbiral znotraj dveh oddelkov: cestnega prometa in kmetijske mehanizacije.
Obiskovalci si lahko ogledajo lojtrni voz, odprto kočijo, koleslje, zapravljivčke, sani, del zbirke koles, motornih koles in avtomobilov.
Ker je to depo, se del gradiva nenehno izmenjuje in dopolnjuje. Vsekakor pri obstoječi razporeditvi ne bo dolgo ostalo, saj bomo ob pomanjkanju prostora v Bistri že v najkrajšem možnem času depo obogatili  z novimi predmeti iz zbirk Tehniškega muzeja Slovenije. Upamo, da tudi v zadovoljstvo obiskovalcev.

              

Ogledni depo v Soteski

Soteska 38
8351 Straža
+386 (0)7 384 51 88