OVITEK PRVEGA DNE IZ SERIJE ŽIVALSTVO – KRATKOKLJUNI NAVADNI DELFIN

Inventarna številka: 800:LJU;0004545

Ovitek prvega dne iz serije živalstvo prikazuje kratkokljunega navadnega delfina. Na znamki, ki je izšla v bloku, je upodobljen kratkokljuni navadni delfin. Na ovitku je ilustracija delfina, ki z zvočnimi valovi določa smer, razdaljo in velikost plena. Na žigu prvega dne je obris delfina z mladičem ter datum 30.9.2016, Piran/Pirano. Ilustracije in oblikovanje so delo Matjaža Učakarja.


Čas uporabe: Začetek 21. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 16,2 cm; b = 11,4 cm