OVITEK PRVEGA DNE IZ SERIJE ŽIVALSTVO – POLONICE

Inventarna številka: 800:LJU;0005178

Ovitek prvega dne iz serije živalstvo prikazuje polonice. Na ovitku so prilepljene tri znamke s tremi različnimi vrstami polonic (dvaindvajsetpikčasta polonica, okasta polonica, progasta polonica). Na žigu prvega dne je datum 29.9.2017. Ilustracije in oblikovanje ovitka so delo Roberta Žvoklja, DAK.


Čas uporabe: Začetek 21. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 16 cm; b = 11,4 cm