PRILOŽNOSTNA ZNAMKA IZ SERIJE ŽIVALSTVO – VELIKA PLISKAVKA

Inventarna številka: 800:LJU;0004539

Priložnostna znamka iz serije živalstvo prikazuje veliko pliskavko. Znamke iz te serije so tiskane v posebni tehniki, t. i. UV tehnologiji tiska, ki ponuja možnost prikaza dodatnega slikovnega sloja. Ilustracije in oblikovanje so delo Matjaža Učakarja.


Čas uporabe: Začetek 21. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 4,2 cm; b = 2,9 cm