REZBARJENA VHODNA VRATA

Inventarna številka: 800:LJU;0000908

Vhodna vrata sestojijo iz tesanega portala z vrezano letnico 1843 in dvokrilnimi stranicami, ki sta bogato okrašeni z rezbarjenimi motivi.


Čas uporabe: Sredina 19. stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 182 cm; b = 35 cm; v = 240 cm