ŠOLSKI UČBENIK RAČUNSKA ZAČETNICA ZA OSNOVNE ŠOLE, LJUBLJANA, 1932

Inventarna številka: 800:LJU;0007375

Šolski učbenik Računska začetnica za osnovne šole je izšla leta 1932 v Ljubljani, Učiteljska tiskarna v Ljubljani. Ilustracije Jos. Poljanec in Drag. Humek.


Čas uporabe: Sredina prve polovice 20. stoletja

Izvor: SLOVENIJA, LJUBLJANA

Mere: a = 23 cm; b = 15,5 cm.