VRSTOMER

Inventarna številka: 800:LJU;0000548

Vrstičnik oziroma vrstomer, nanj je stavec nastavil ustrezno širino stolpca in iz črkovnega gradiva v negativu postavil vrstice besedila. Vrstomer je del opreme, ki jo je muzej pridobil s tiskarskim strojem tiegl. Tiskarsko opremo je muzeju podaril Oddelek za geologijo Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


Čas uporabe: Začetek 20. stoletja

Izvor: DUNAJ, AVSTRIJA

Mere: a = 20 cm; b = 3,8 cm; v = 1,7 cm