ZNAMKA Z MOTIVOM – LIPICANEC, VREDNOST 1,25 DIN VREDNOST

Inventarna številka: 800:LJU;0000368

Znamka, z motivom - lipicanec, izšla ob 50-letnici Veterinarske fakultete v Zagrebu, vrednost 1,25 DIN. Filatelistična zbirka Slovenika.


Čas uporabe: Sredina druge polovice 20. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 4 cm; b = 2,9 cm