OVITEK PRVEGA DNE IZ SERIJE ŽIVALSTVO – DOLGOKRILI NETOPIR

Inventarna številka: 800:LJU;0003914

Ovitek prvega dne iz serije živalstvo prikazuje dolgokrilega netopirja. Na ovitku je fotografija dolgokrilega netopirja, na žigu prvega dne je datum 26.9.2014, 9264 Grad ter obris netopirja. Na ovitku je blok z eno znamko (dolgokrili netopir). Ovitek je oblikoval Edi Berk.


Čas uporabe: Začetek 21. Stoletja

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 16,2 cm; b = 11,4 cm