PRILOŽNOSTNA ZNAMKA 500. OBLETNICA ZAČETKA REFORMACIJE

Inventarna številka: 800:LJU;0005170

Priložnostna znamka je izšla ob 500. obletnici začetka reformacije. Na znamki so predstavljena tri besedila treh slovenskih protestantov: Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča. Nominalna vrednost znamke je 1,85 EUR. Znamko je oblikoval Matjaž Učakar.


Čas uporabe: ZAČETEK 21. STOLETJA

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 4,26 cm; b = 2,98 cm.