Loading...
Zgodovina lova2019-12-05T12:28:04+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Zgodovina lova

Lov je bil sprva dejavnost za zagotovitev temeljnih človekovih potreb, nato prestižna in zabavna dejavnost posvetne in cerkvene aristokracije, zatem pomembna gospodarska panoga, pa tudi športna dejavnost. V današnjem času je lov v funkciji ohranjanja ekološkega in biološkega ravnovesja.

V prvi sobi predstavljamo nekatere načine lova od pleistocena do neolitika. Lov je bil za človeka nuja. Meso divjadi je služilo kot vir prehrane, kože kot surovina za obleko, kosti pa za izdelavo orodja in orožja.

Prikaz v drugi sobi zajema obdobje od neolitika do leta 1848. Lovska pravica je pripadala posvetni in cerkveni aristokraciji, ki ji je lov pomenil predvsem zabavo in sprostitev. Prikazujemo nekatere značilne načine lova v tem obdobju, kot je na primer sokolarstvo. Prikaz zgodovine lovstva spremlja prikaz razvoja lovskega orožja.

V tretji sobi je zajeto obdobje od druge polovice 19. stoletja dalje. Po padcu lovskih privilegijev se je v drugi polovici 19. stoletja uveljavil zakupni sistem lova. V tem času smo priča nastajanju lovskih društev in družb, od katerih je najpomembnejša ustanovitev Slovenskega lovskega kluba leta 1907 – predhodnika današnje Lovske zveze Slovenije. Spremljamo prizadevanja lovske organizacije za varstvo in ohranitev prostoživečih divjih živali do današnjih dni, to je postopen prehod do lovstva kot gospodarske panoge do lovstva v smislu trajnostne rabe naravnih virov.