Loading...
Valjalnica suknja2020-01-14T10:05:02+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Valjalnica sukna

Suknarska obrt je predstavljena v samostojnem objektu ob vodi. Stopanje sukna je zelo stara obrt, ki je bila na Slovenskem razširjena na področjih z razvito ovčjerejo. Zelo pomembna je bila v 19. stoletju, sredi 20. pa je izumrla, ker ni mogla tekmovati s hitro razvijajočo se industrijsko proizvodnjo sukna in blaga.
Stope (valhe)
na vodni pogon so bile v Tehniški muzej Slovenije skupaj z mongo (pripravo za hladno likanje) prenesene iz majhne obrtniške suknarne ob reki Libiji na Lepi Njivi pri Mozirju. Njen tedanji lastnik Ivan Keber je valjal sukno vse do leta 1951. O približni starosti naprav lahko domnevamo na osnovi letnice 1818, ki je vrezana v vreteno monge.

Naprava ni več delujoča.