Loading...
Gozdarstvo2020-01-13T15:38:32+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Gozdarstvo

Današnji gozdarski oddelek je naslednik nekdanjega gozdarskega, lesnoindustrijskega in lovskega muzeja, ki je kot samostojna enota Tehniškega muzeja Slovenije odprl vrata prvim obiskovalcem že leta 1953. Temeljno poslanstvo gozdarskega oddelka je ohranjanje premične gozdarske tehniške dediščine, raziskovanje zgodovine gozdarstva na Slovenskem in predstavitev ohranjenega gradiva javnosti.