Loading...
Hidroeletrarna Bistra2020-01-14T10:06:45+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Hidroelektrarna Bistra

Franc Galle, lastnik veleposestva v Bistri, se je ob koncu 19. stoletja aktivno ukvarjal z mlevsko dejavnostjo, ki pa pred prvo svetovno vojno ni bila več gospodarna. Zato je leta 1911 podrl obstoječi mlin in na tem mestu zgradil hidroelektrarno za proizvodnjo istosmernega toka z močjo 110 kW. Gradbeni načrt hidroelektrarne s Francisovo turbino je izdelalo podjetje iz Celovca. Služila je kot dodatni energetski vir parni žagi na veleposestvu, za razsvetljavo zgradb in pogon manjših gospodinjskih naprav.
Ob odprtju zbirk za javnost je upravljanje elektrarne prevzel Tehniški muzej Slovenije. Za zagotavljanje njenega delovanja so bile skozi leta izvedene številne prenove in posodobitve opreme. Predelava starega generatorja leta 1959 je omogočila proizvodnjo izmeničnega toka, v letu 1991 pa je bil stari sinhroni generator nadomeščen z novim asinhronim, urejena je bila avtomatska regulacija, prenovljena originalna turbina ter izvedena gradbena sanacija.
Po zaključenem postopku denacionalizacije je elektrarna prešla ponovno v last družine Galle. Franz Galle je elektrarno ponudil v odkup muzeju. Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev so odkup omogočili sponzorji (Elektro Ljubljana d.d., Elektro energija d.o.o., Elektro Ljubljana OVE d.o.o. in Candy Hoover d.o.o.), ki tako izkazujejo družbeno odgovorno ravnanje in hkrati podpirajo ohranjanje tehniške dediščine.
Električno energijo, proizvedeno v tej dobrih 100 let stari elektrarni, muzej uporablja za svoje potrebe, višek pa odkupuje Elektro energija. V zadnjih letih elektrarna obratuje s povprečno močjo med 20 in 25 kW.

V četrtek, 22. 3. 2012, sta Tehniški muzej Slovenije in skupina Elektro Ljubljana, ki jo poleg matične družbe Elektro Ljubljana d.d. sestavljata hčerinski družbi Elektro energija d.o.o. in Elektro Ljubljana OVE d.o.o., podpisala pogodbo o sodelovanju v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana. S podpisom in uresničevanjem pogodbe so družbe skupine Elektro Ljubljana podprle varovanje slovenske tehniške kulturne dediščine. Dolgoletnemu poslovnemu partnerju in odjemalcu električne energije – Tehniškemu muzeju Slovenije – so namreč namenile sredstva za odkup Male hidroelektrarne Bistra od denacionalizacijskega upravičenca, s čimer izkazujejo svoje družbeno odgovorno ravnanje. Električno energijo, proizvedeno iz več kot 100 let stare male hidroelektrarne Bistra, bo še naprej odkupovala Elektro energija, Elektro Ljubljana OVE pa bo pogodbeno vzdrževal ta vreden primer tehniške dediščine.

Galeriji si lahko ogledate fotografije podpisa sporazuma.