Loading...
Sodobno gozdarstvo2020-01-13T15:40:06+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Sodobno gozdarstvo

Ovalne stopnice pripeljejo obiskovalca v četrti prostor oddelka, ki prikazuje strojno delo v gozdu. Razvoj motornih žag je prikazan s številnimi originali. Razvoj gozdnih železnic, gozdarskih traktorjev z vitli, gozdarskih kamionov in gozdarskih žičnic pa predvsem z maketami. Omenjeno je varstvo gozdov kot tudi semenarstvo in drevesničarstvo. Posebnost tega prostora je »umetniški kotiček«, kjer so se lahko posamezniki izrazili v likovnem delu, to je risbi, skulpturi ali drugem uporabnem izdelku, ki se tako ali drugače nanaša na gozd.  Dodano vrednost celotnega gozdarskega oddelka predstavlja projekcijska soba, kjer obiskovalcem prikazujemo določeno arhivsko in sodobno video gradivo z gozdno in gozdarsko tematiko.