Loading...
Ribolov2020-01-10T13:29:06+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Ribolov

Ribiški oddelek, katerega soustanoviteljica je Ribiška zveza Slovenije, je bil odprt leta 1982. Ustvarjen je bil z namenom prikaza celovite
slike o ribiški dejavnosti na Slovenskem nekoč in danes. V teku so priprave na njegovo temeljito prenovo. Želimo, da se ribiški muzej razvije v sodoben informacijski center, ki ga dopolnjuje muzejska zbirka – kot interpretacija raznolikih vidikov ribištva danes in v preteklosti. Da bi bil to prostor, kjer je mogoče dobiti vse potrebne informacije, se izobraževati in tudi razpravljati o perečih problemih povezanih z ribiško dejavnostjo in varstvom voda. Ribiški muzej naj bi na svojstven način povezoval slovenske ribiče in hkrati seznanjal širšo javnost z njihovim delovanjem in prizadevanji.