Loading...
Prvotno pridobivanje lesa2018-10-29T11:34:15+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Prvotno pridobivanje lesa

Tretji prostor gozdarskega oddelka prikazuje prvotne načine dela v gozdu: ročni posek drevja in spravilo lesa z živalsko silo, s silo vode in z gravitacijo. Takšen način dela je bil prisoten v naših gozdovih stoletja. Nakazano je tudi ročno gozdarsko gradbeništvo in pogozdovanje krasa.