Loading...
Furnirnica2020-01-14T09:58:31+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Furnirnica

Prvotno preprosto delavnico za razrez furnirja so leta 1824 postavili ob potoku Rača v Podrečju pri Domžalah.  Zaradi zastarelosti in nedonosne proizvodnje je leta 1945 najprej prenehala obratovati velika litoželezna krožna žaga, leta 1952 pa še obe jaremski žagi za razrez furnirja. Tehniški muzej Slovenije je leta 1978 odkupil vso še ohranjeno strojno opremo furnirnice in jo vgradil leta 1980 v namensko zgrajeni objekt v Bistri.

Tovarna furnirja je delovala na vodni pogon. Veliko podlivno leseno vodno kolo, ki je imelo premer 600 cm in širino 180 cm, je preko transmisij poganjalo žago venecijanko za razrez hlodovine, veliko litoželezno krožno žago za žaganje furnirja, dve jaremski žagi za žaganje furnirja, dve krožni žagi za prirezovanje in robljenje furnirja ter skobeljni stroj. Malo podlivno leseno vodno kolo s premerom 200 cm pa je poganjalo dinamo za proizvodnjo električne energije in eno krožno žago za robljenje furnirja.
Velika litoželezna krožna žaga je žagala furnir do debeline 1mm, jaremski žagi pa furnir do debeline 5 mm. Tedensko so predelali 5 do 6 m3 oblega lesa iz katerega so izdelali  1,5 do 3 m3 oziroma 800 do 1000 m2furnirja. Nažagane furnirske liste so  zložili v svežnje, obžagali na krožnih žagah, povezali v pakete in jih prodajali pohištvenim mizarjem v Ljubljani in v drugih  krajih na Gorenjskem.
Leta 1999 je podjetje “JAVOR-PIVKA” finančno podprlo delno obnovo naprave za demonstracijsko žaganja furnirja, leta 2010 pa je podjetje “TURBOINŠTITUT” iz Ljubljane obnovilo pogonski mehanizem furnirnice in vgradilo elektronapravi za prikaz pridobivanja enosmernega električnega toka s pomočjo vodne sile.

Naprava je delujoča le demonstracijsko!