Loading...
Začasne postavitve2020-01-14T09:47:15+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Začasne postavitve

Med občasnimi postavitvami sta v oddelku cestnega prometa postavljeni dve.
Ob postavitvi dela razstave o Ljubljanskem tramvaju iz leta 1997, je od leta 2002 na ogled še zbirka, ki obravnava pregled razvoja slovenske industrije gospodarskih vozil.

V Tehniškem muzeju Slovenije je od jeseni leta 1997, ko je bila v postavljena priložnostna razstava z naslovom Ljubljanski tramvaj včeraj, danes, jutri, na ogled tudi prvi ljubljanski tramvaj iz leta 1901. Ob njem je postavljenih nekaj razstavnih panojev iz omenjene razstave.

Muzej se skladno s svojim statusom in poslanstvom že leta osredotoča na obravnavo vozil, ki so značilna za naš prostor, zlasti tistih, ki so jih svoj čas izdelovale naše tovarne. V muzeju danes razpolagamo z bogatimi zbirkami značilnih primerkov vozil domače industrije, z izjemo prvih vozil mariborskega TAM-a, saj smo jih začeli načrtno pridobivati šele od leta 1998 dalje. Novo nastajajoča zbirka gospodarskih vozil in avtobusov domače proizvodnje zdaj predstavlja jedro bodoče stalne razstave o razvoju domačih gospodarskih motornih vozil in avtomobilskega gospodarstva na Slovenskem. Zbirko še dopolnjujemo.

Uvodoma je s slikovnim gradivom predstavljena dejavnost slovenskih karoserijskih delavnic iz obdobja pred drugo svetovno vojno, ki bi jih lahko šteli kot predhodnike slovenske industrije gospodarskih vozil. Od razstavljenih predmetov na prvem mestu omenimo tovornjak TAM Pionir, ki velja za prvi slovenski serijsko izdelovani avtomobil. Prikazujemo gasilsko izvedbo tega vozila, ki nam ga je poklonilo Prostovoljno gasilsko društvo Stična. Poleg njega sta v isti dvorani na ogled še dve šasiji tovornjakov (TAM Pionir in TAM 4500), zbirka motorjev tovarne TAM in tehnično najzahtevnejše vozilo, ki ga je za potrebe nekdanje JLA razvila tovarna (TAM 110).
Posebno mesto zavzema zadnji tip mestnega avtobusa, ki je nastal v sodelovanju mariborskega TAM-a in ljubljanske Avtomontaže. Razstavljeno zbirko dopolnjuje slikovni pregled proizvodnega programa mariborske tovarne gospodarskih vozil in motorjev TAM in ljubljanske tovarne avtobusnih karoserij Avtomontaža skozi zgodovino.