Loading...
Tiskarstvo2020-01-13T15:42:01+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Tiskarstvo

Zapisana beseda: tiskarstvo na Slovenskem

Razstava z izbranimi predmeti prikazuje pet stoletij zgodovine tiskane besede in tiskarske tehnike na Slovenskem od Trubarja do konca 20. stoletja. Zajema področje enega najstarejših medijev: pisave, izuma  tiska in njegov razvoj do digitalnega tiska. Prikazane so glavne pisne podlage ter papir in papirnice. Razstava pripoveduje o začetkih t.i. črne umetnosti v svetu in na Slovenskem, o Gutenbergu in iznajdbi premičnih črk ter prvi tiskani knjigi v Evropi.

Razstavljeni sta faksimilirani prvi slovenski tiskani knjigi Trubarjev Katekizem z Abecednikom (1550) ter prvi slovenski prevod Svetega pisma Dalmatinova Bibilija (1584).

Tiskarski stroji in naprave si na razstavi sledijo kot postopki pri knjigotisku: od ulivanja črk, ročnega in strojnega stavljenja, razvoj tiskarskih strojev in knjigoveštva. Razstavljene so še naprave in stroji za pisarniško reproduciranje zapisane besede.

Eksponati, predvsem tiskarski stroji, naprave in orodja s konca 19. in iz 20. stoletja iz slovenskih tiskarn kažejo, kako sta od Gutenbergovega izuma v 15. stoletju do konca 20. stoletja nastajala tiskana knjiga, časopis in druge tiskovine.

Zbirka je zasnovana kot živi muzej: nekateri razstavljeni stroji so delujoči in na njih občasno potekajo demonstracije, ki jih izvajajo grafični mojstri. Na ta način prikazujemo ne le  predmete, ampak tudi ohranjamo nematerialno kulturno dediščino, znanja in spretnosti, ki z izginotjem starih grafičnih poklicev tonejo v pozabo. Razstavo predmetov dopolnjuje arhivsko filmsko gradivo s posnetki iz slovenskih tiskarn ter novi posnetki pričevanj grafičnih mojstrov različnih poklicev.

Na razstavi se prepletajo zgodbe knjige, tiskarske tehnike – strojev ter ljudi, ki so delali v tiskarstvu.

Razstava je locirana v najstarejšem delu nekdanje kartuzije Bistra in zdaj obsega 55 m² razstavne površine.

V spomin France Cerar (1927–2012)
Konec januarja 2012 smo se v Radomljah za vedno poslovili od Franceta Cerarja, upokojenega grafičnega mojstra, s katerim je Tehniški muzej Slovenije plodno sodeloval pri nastajanju in ustvarjanju leta 2006 odprtega novega tiskarskega oddelka v Bistri pri Vrhniki. Preberi več…