Loading...
Cestni promet2018-12-17T10:27:19+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Cestni promet

Tehniški muzej Slovenije namenja največjo razstavno površino zbirkam cestnih vozil. Na dobrih 2300 m2 površine je razstavljenih več kot 50 avtomobilov50 motornih koles ter 40 kolesPrvi avtomobil je prišel v muzej leta 1953. Z leti se mu je pridružila vrsta mlajših motornih vozil, ki jih je muzej desetletja obravnaval kot »starodobnike« (kot zadnje čase ljubitelji imenujejo obnovljena stara vozila, s katerimi se udeležujejo srečanj). Bogate zbirke starih vozil so danes zanimive s stališča spremljanja in proučevanja razvoja motornih vozil in koles ter avtomobilske tehnike, kakor tudi razvoja in proizvodnje motornih vozil na Slovenskem.  V svojih začetkih se je muzej celo ukvarjal z dejavnostjo in organizacijo prireditev, ki je danes v domeni ljubiteljev starih vozil v zasebni lasti. Slednja  vozila predstavljajo tudi del zgodovine razvoja te, sicer ljubiteljske dejavnosti, in ne nazadnje tudi del razvoja in zgodovine Tehniškega muzeja Slovenije kot celote.
Posebno mesto v našem muzeju zavzemajo zbirka limuzin, ki jih je uporabljal jugoslovanski predsednik Tito, protokolarnih vozil in mlajše zbirke motornih vozil domače proizvodnje. Omenimo še zbirko avtomobilov, ki jih je Tehniškemu muzeju Slovenije za daljše obdobje posodil Deutsches Technikmuseum iz Berlina.

Marca 2104 smo odprli novo stalno razstavo Naš dragi avto. Na razstavi o več kot 100 letni zgodovini avtomobilizma na Slovenskem je preko treh značilnih obdobij (do 1. svetovne vojne, med obema vojnama in od 2. svetovne vojne do osamosvojitve) prikazan razvoj avtomobilskega prometa. Oris zgodovine prometa je predstavljen s tipičnimi primerki vozil in najbolj prepoznavnimi deli avtomobilov, kot so volan, kolo, maska hladilnika ipd. Ob sprehodu skozi razstavo obiskovalec spozna razvoj prometnih znakov in registrskih oznak ter značilno cestišče za posamezno obdobje. S pomočjo interpretativnih besedil, slikovnega in grafičnega gradiva smo želeli ponazoriti čas in okolje, v katerem so bila vozila v uporabi, hkrati pa smo se s prikazom Piccola kot starodobnika iz 70. let dotaknili tudi začetkov ene vse bolj priljubljenih ljubiteljskih dejavnosti pri nas.