Loading...
Izmera gozdov2020-01-13T15:39:35+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Izmera gozdov

Drugi prostor nakazuje dve pomembni merski gozdarski dejavnosti, to sta površinska in količinska izmera gozdov. Človek je od davnine želel vedeti kaj in koliko je njegovega ter kako lahko s tem gospodari. Razstavljeni so prvotni pripomočki izmere površin in prirastka in trije kolobarji – hrasta, macesna in brina – ki izkazujejo dinamiko priraščanja posamezne drevesne vrste.