Loading...
Lesarstvo2020-01-10T13:41:10+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Lesarstvo

Prva zbirka lesarskih eksponatov je bila zasnovana leta 1953, sočasno z gozdarskim oddelkom kot njegovo vsebinsko nadaljevanje. Obravnava tematiko predelave lesne surovine, tj. hlodovine, v lesne polizdelke in končne izdelke. V grobem lahko razdelimo oddelek na notranjega in zunanjega. V notranjem je prikazana premična lesarska dediščina (eksponati posameznih lesnih obrti in lesnoobdelovalne industrije). K zunanjemu pa prištevamo žago venecijanko in furnirnico na vodni pogon ob potoku Bistra. Prenovljena stalna zbirka lesarskega oddelka obravnava številne lesne obrti kot so tesarstvo, kolarstvo, mizarstvo, suhorobarstvo in sodarstvo. Obsežen je tudi prikaz žagarske stroke in tehnologije proizvodnje stolov.