Loading...
Razvoj tekstilne industrije na Slovenskem2020-01-10T11:45:59+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Razvoj tekstilne industrije na Slovenskem

Razstava, ki je na ogled od leta 2012, prikazuje razvoj ene izmed najpomembnejših industrijskih panog v slovenskem gospodarstvu. V prvem delu predstavljamo ustanavljanje, delovanje in razvoj prvih mehaničnih predilnic in tkalnic v 19. stoletju ter delovne razmere. Tovarne so bile sodobno opremljene s stroji na vodni in parni pogon. V drugem delu spremljamo bliskovit razvoj tekstilne industrije med 1. in 2. svetovno vojno, ko so nastala številna nova podjetja. Ob začetku druge svetovne vojne je delovalo kar 67 tekstilnih tovarn. Maribor in Kranj sta postali glavni tekstilni središči v Sloveniji. V prihodnje načrtujemo razstavo dopolniti še s predstavitvijo zgodovine tekstilne industrije od druge svetovne vojne dalje in podrobnejšim prikazom strojnega tkanja.
Osrednji predmeti nove razstave so predilni stroji, ki so nekdaj delovali v Predilnici Litija in v Tekstilindusu v Kranju. Najstarejši izmed razstavljenih šestih strojev je bil izdelan pred 120 leti, drugi pa segajo v začetek 20. stoletja.
Razstavljeni predilni stroji nam prikazujejo tehnološki proces izdelave bombažne preje od mikanja do predenja. Obiskovalci si lahko trenutno ogledajo štiri stroje, ki so rezultat večletnega zahtevnega restavratorsko konservatorskega dela. Razstavo spremljajo kratki filmi, na katerih je na ogled postopek izdelave mikane in česane preje ter delovanje selfaktorja, enega izmed prvih predilnikov.