Loading...
Proizvodnja stolov2020-01-10T13:54:07+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Izdelava stolov

Zbirka vsebuje primere polindustrijskega in industrijskega načina proizvodnje stolov. Prvi način je ponazorjen z ohranjeno strojnico prve kranjske tovarne stolov Boucon iz Ljubljane, ki je množično proizvajala različne izvedbe “gostilniškega stola”. Najizrazitejši primer industrijske proizvodnje stolov so tako imenovani “Thonetovi” stoli iz ukrivljene parjene bukovine. V Sloveniji je obratovalo skupno 16 tovarn krivljenega pohištva. V mnogih so bili montiran različni lesnoobdelovalni stroji ljubljanske strojne tovarne Gustav Tönnies. Med krivljeno pohištvo uvrščamo tudi znameniti stol Rex oblikovalca Nika Kralja, ki so ga prvič izdelali v tovarni STOL v Kamniku.