Loading...
Žagarstvo2020-01-14T09:56:00+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Žagarstvo

Žagarstvo je gospodarska dejavnost predelave oblih lesenih sortimentov v ploskovite z različnimi tipi žag. Glede na pogonsko silo ločimo ročno, vodno, parno, motorno in elektromotorno žagarstvo. Razžagovanje hlodovine z žagami na vodni pogon je v naših krajih potekalo dobrih 600 let, parni pogon se je uveljavil v sredi 19. stoletja, motorni in elektromotorni pa na začetku 20. stoletja. V muzeju so makete različnih žag in žagarskih industrijskih obratov, ki so delovali na Slovenskem v preteklosti.
Izstopajo makete vodne žage po skici konstruktorja Villarda iz leta 1245, maketi vodnih žag z vodnima kolesoma in maketa žage z vodnim vretenom. Posebnost zbirke so različni tipi pogonski vodnih turbin žagarskih objektov kot tudi križni, bočni in navadni jarem vodnih žag v naravni velikosti. V prostoru industrijskega žagarstva izstopajo makete polnojarmenika, industrijske žage na Rogu iz leta 1895, najsodobnejše žage med obema svetovnima vojnama v Tržiču, žaga v Železnikih, na Bledu in v Kopru.