Loading...
Zgodovina ribištva2018-10-29T11:29:54+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Zgodovina ribištva

Arheološke izkopanine kot so trnki, osti, obtežilniki za mreže, prikazane ob vstopu v oddelek, pričajo, da so bile ribe od nekdaj pomembna hrana naših prednikov. Vse do sredine 19. stoletja si je ribiško pravico lastila fevdalna in cerkvena gospoda, medtem ko je bil podložnikom ribolov praviloma prepovedan. Po ukinitvi ribiških privilegijev v drugi polovici 19. stoletja so lastniki ribiških pravic še nadalje sami ali preko svojih ribičev izvrševali ribolov ali pa ribolovno pravico dajali v zakup. Po drugi svetovni vojni so ribe postale splošno ljudsko/družbeno premoženje, gospodarjenje z njimi pa zaupano ribiškim družinam.