Loading...
Obdelava kovin2020-01-10T15:27:48+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Obdelava kovin

Na stalni razstavi “Mašine za kovine” je s stroji delavnice Kunaver iz Rožne doline v Ljubljani predstavljena tehnologija obdelave kovin z odrezovanjem. S kovinskoobdelovalnimi stroji, delovno mizo in omaro ter maketami strojev smo ponazorili notranjost nekdanje družinske kovinarske delavnice. Pomembnost pričujoče delavnice za slovensko tehniško zgodovino se odraža v dejavnosti treh generacij družine Kunaver, ki je uspešno sledila razvoju strojegradnje svojega časa doma in v svetu. Dopolnili in oplemenitili so jo z lastnim znanjem, veščinami in izkušnjami. V lastni delavnici in v sodelovanju z drugimi ljubljanskimi delavnicami in Tehniško srednjo šolo v Ljubljani so zasnovali in izdelali številne samostojne stroje za obdelavo kovin in posamezne dodatne dele drugim strojem take kakovosti in natančnosti, da so še danes v uporabi.

Z novo stalno razstavo v muzeju prvič predstavljamo tehnologijo obdelave kovin. Področje mehanske tehnologije kovanja in obdelave lesa, ki je že predstavljeno v muzeju, smo nadgradili in razširili tudi na kovine in ostale materiale, ki predstavljajo temelj sodobnejše strojegradnje. Les in kovano železo sta stoletja predstavljala osnovni surovini za izdelavo pripomočkov in naprav, ki so se uporabljali v gospodarstvu. Z industrijsko revolucijo pa je strojegradnja zahtevala vedno bolj natančne sestavne dele in odpornejše materiale. Ti so v drugi polovici 19. stoletja omogočili nova znanja s področja metalurgije in strojne obdelave kovin.
Razstavo smo zasnovali tako, da je blizu obiskovalcem brez predhodnega znanja, obenem pa želimo s preglednostjo obravnavanih tehnik obogatiti šolske programe tehniških smeri.

Razstavo spremlja tudi katalog, ki je na voljo v muzejski trgovini. Lahko ga naročite ne e-naslovu irena.medle@tms.si.