Loading...
Venecijanka2020-01-14T09:58:00+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Venecijanka

Vodna žaga v Bistri je obstajala natančno na tej lokaciji že leta 1658, kar je razvidno iz Valvasorjeve grafične zbirke z upodobitvijo kartuzijskega samostana. Redno žaganje lesa so opustili leta 1904 zaradi izgradnje parne žage v neposredni bližini. Muzej je žago rekonstruiral leta 1954 in jo nato še trikrat prenovil – leta 1981, 1993 in 2001.
Žago poganja vodna sila, ki preko gonilne osi podlivnega vodnega vretena, kovinske kljuke in ojnice premika jarem z enim samim žaginim listom. Vodna žaga “samica” lahko žaga hlode do 4,2 m dolžine in 65 cm debeline. Povprečni čas, ki je potreben za odžaganje enega ploha ali deske, je 15 minut. Za razžaganje hloda dolžine 4 m in premera 40 cm na 2 krajnika, 2 deski in 5 plohov sta potrebni približno 2 uri.