Loading...
Stalne postavitve2020-01-14T09:45:03+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Stalne postavitve

Trenutno so na oddelku štiri stalne postavitve.

Prva izhaja še iz razstave z naslovom Od lekarne do bencinskega servisa, ki smo jo leta 1995 po pogodbi postavili za naftno družbo Petrol in je imela poseben status. Po preteku pogodbe smo jo tematsko priredili in  razširili na področje avtomobilskega gospodarstva kot celote. Oddelek avtomobilskega gospodarstva in domače avtomobilske industrije se še dopolnjuje.

Drugo razstavo z naslovom Motorji iz Kopra smo pripravili po prevzemu dela opuščene muzejske zbirke inštituta tovarne motorjev Tomos iz Kopra. Z njo skušamo opozoriti na zgodovino bogate razvojne dejavnosti edine domače tovarne motornih koles.

Zbirko koles smo prvič vsebinsko obdelali za občasno razstavo Dve kolesi in par nog. Decembra 2010 je zbirka dobila svoje stalno mesto v mansardi, nad zbirko gospodarskih vozil. S posameznimi primerki koles od sredine 19. stoletja pa vse do današnjih dni, so na razstavi predstavljene skorajda vse ključne faze v razvoju enega danes najbolj priljubljenih prevoznih sredstev in rekvizita za rekreacijo ter prosti čas.

Marca 2014 smo odprli stalno razstavo NAŠ DRAGI AVTO, Prvo stoletje avtomobilizma na Slovenskem.
Na razstavi o več kot 100 letni zgodovini avtomobilizma na Slovenskem je preko treh značilnih obdobij (do 1. svetovne vojne, med obema vojnama in od 2. svetovne vojne do osamosvojitve) prikazan razvoj avtomobilskega prometa pri nas.

Zbirko koles smo leta 2008 prvič vsebinsko obdelali in predstavili na občasni razstavi Dve kolesi in par nog. Po njenem gostovanju v Velenju in na Jesenicah, je decembra 2010 dobila svoje stalno mesto v muzeju v Bistri. S posameznimi primerki koles, od sredine 19. stoletja pa vse do današnjih dni, so predstavljene skorajda vse ključne faze v razvoju enega danes najbolj priljubljenih prevoznih sredstev in rekvizita za rekreacijo ter prosti čas. Na ogled so kolesa iz zbirk Tehniškega muzeja Slovenije in Tehniškega muzeja iz Berlina (Deutsches Technikmuseum Berlin). Najstarejše kolo na razstavi, velociped iz leta 1867, je prav iz slednjega. Najstarejše kolo iz zbirke Tehniškega muzeja Slovenije izhaja iz obdobja okoli leta 1880; izdelal ga je Josef Erlach iz Beljaka. Med razstavljenimi primerki velja izpostaviti še kopijo Draisovega tekalnega strojavisoka kolesa iz konca 19. stoletja in prva kolesa z verižnim prenosom iz preloma v 20. stoletje. Poleg omenjenih je na ogled še več primerkov najbolj priljubljenih znamk koles pri nas v 20. stoletju. To so: Adler, Puch, Styria, Miele, Premier in seveda tudi kolesa največjega slovenskega proizvajalca koles ROG iz Ljubljane. Sestavni del razstave so tudi makete posameznih delov koles, ki omogočajo prikaz delovanja.

Ob tej priložnosti je izšel tudi obširnejši katalog razstave z naslovom Dve kolesi in par nog. Avtorji iz Tehniškega muzeja Slovenije so orisali razvoj kolesa in posameznih sestavnih delov skozi zgodovino, postopek restavriranja in konserviranja starega visokega kolesa ter predstavili zgodovino proizvodnje koles na Slovenskem. Zgodovinski oris športnega kolesarstva na Slovenskem so predstavili zunanji avtorji. Dr. Borut Batagelj iz Zgodovinskega arhiva Celje je obdelal obdobje do 1. svetovne vojne, dr. Tomaž Pavlin iz Fakultete za šport obdobje do osamosvojitve leta 1991 in Milan Knez iz Kolesarske zveze Slovenije od osamosvojitve do danes.
Katalog je na voljo v muzejski trgovini. Naročite ga lahko tudi preko telefona 01 750 66 70 ali elektronske pošte irena.medle@tms.si. Cena: 15,00 €.

Na razstavi Od lekarne do bencinskega servisa, ki je nastala v sodelovanju z naftno družbo Petrol, je bila predstavljena zgodovina preskrbe motornih vozil z gorivi na Slovenskem do druge svetovne vojne. Obdobje po drugi svetovni vojni je zaradi posebnega statusa zbirke posvečeno trgovini z gorivi, ki je potekala pod okriljem družbe Petrol. V sklopu razstave je na ogled več primerkov starih črpalk za gorivo, ki pričajo o njihovem tehničnem razvoju, scenski prikaz ulične črpalke iz obdobja pred 2. svetovno vojno pa ponazarja, kako so pred več kot 50. leti izgledali predhodniki današnjih bencinskih servisov. Ker se  je zbirki podjetje Petrol pred leti odpovedalo, smo jo leta 2012 razširili na tematiko avtomobilskega gospodarstva na Slovenskem. Del razstavne površine smo tako namenili diorami stare avtomobilske mehanične delavnice. Razstavo še dopolnjujemo.

Razstava Motorji iz Kopra obravnava razvojno dejavnost in dosežke edine slovenske tovarne motornih koles Tomos iz Kopra do začetka 80. let.  Poudarek je na Tomosovem programu motornih koles in koles z motorjem. Razstavljena so motorna kolesa, ki predstavljajo mejnik v razvojni dejavnosti Tomosa, prototipi, ki niso dočakali serijske proizvodnje, in nekaj tekmovalnih motornih koles. Druga Tomosova motorna kolesa, ki so bila med uporabniki najbolj priljubljena, so razstavljena v zbirki motornih koles.
Ne glede na dejstvo, da je razstava na ogled v oddelku cestnih vozil je pred njo v oglednem depoju vozil iz obdobja po drugi svetovni vojni razstavljenih tudi nekaj izvenkrmnih in stabilnih motorjev.

Razstava skupaj s TAMovo zbirko in z zbirko motornih koles inovatorja Marjana Vračka, prototipom avtomobila študentov Fakultete za strojništvo v Ljubljani in zbirko avtomobilov, izdelanih v domačih garažah, opozarja na zgodovino bogate razvojne dejavnosti domače proizvodnje motornih vozil in dokazuje, da smo
bili na Slovenskem ne le uporabniki, temveč tudi proizvajalci motornih vozil, ki so bila plod lastnega znanja in cenjena tudi izven naših meja.

Slovenska izdaja in prirejeni angleški prevod kataloga Motorji iz Kopra, ki je že nekaj časa razprodana, sta sedaj dosegljiva na spletu.

Marca 2014 je bila odprta stalna razstava NAŠ DRAGI AVTO, Prvo stoletje avtomobilizma na Slovenskem.

Na razstavi o več kot 100 letni zgodovini avtomobilizma na Slovenskem je preko treh značilnih obdobij (do 1. svetovne vojne, med obema vojnama in od 2. svetovne vojne do osamosvojitve) prikazan razvoj avtomobilskega prometa. Oris zgodovine prometa te vrste je predstavljen s tipičnimi primerki vozil in najbolj prepoznavnimi deli avtomobilov, kot so volan, kolo, maska hladilnika ipd. Ob sprehodu skozi razstavo obiskovalec spozna razvoj prometnih znakov in registrskih oznak ter značilno cestišče za posamezno obdobje. S pomočjo interpretativnih besedilslikovnega in grafičnega gradiva sta ponazorjena čas in okolje, v katerem so bila vozila v uporabi.
Razstavljenih je deset avtomobilov, med drugimi Austro DaimlerWanderer, kakršne so izdelovali pred 1. svetovno vojno in še prva leta po njej, limuzina Chrysler iz 30. let, ki velja za enega izmed predstavnikov priljubljenih ameriških znamk tudi pri nas, Ford TZastava 600D t. i. Fičo in otroški avto, ter pet motornih koles, med njimi Torpedo izpred 1. svetovne vojne, dirkalni DKW izpred 2. svetovne vojne, ki so ga uporabljali še leta po njej, priljubljeni Tomos T12, motorno kolo Douglas, iz obdobja po 1. svetovni vojni, ter dirkalni maloserijski Tomos D5 iz začetka 60. let s katerim so širom Jugoslavije popularizirali moto šport.
Večina razstavljenih avtomobilov je bila med leti 1960 in 1990 v muzeju obnovljena z namenom usposobitve v vozno stanje in uporabo, nekaj od njih tudi tako, da ne morejo več verno ponazarjati časa, v katerem so bila prvotno v uporabi. Pri tem morda najbolj izstopa avtomobil znamke Piccolo, ki velja za enega najstarejših ohranjenih avtomobilov na Slovenskem, in je hkrati eden najstarejših eksponatov Tehniškega muzeja Slovenije. Njegova, več kot 100 letna življenjska pot, ni le zanimiva sama po sebi, temveč lahko na samem primeru opozarja tudi na različne vidike, pristope in principe ohranjanja in obravnave starih vozil in nevarnosti, ki se ob tem porajajo. Piccolo v razstavi zato ni predstavljen kot originalen avtomobil iz začetka 20. stoletja, temveč kot “starodobnik” s konca 20. stoletja, ki je to postal pravzaprav v Tehniškem muzeju Slovenije in ga je ob številnih priložnostih kot takšen zastopal kar nekaj desetletij.
Vsak razstavljeni avtomobil spremlja nekaj minutni video posnetek o njegovi izdelavi, namenu in uporabi. Na koncu razstave je na ogled še krajši film, v katerem večina razstavljenih avtomobilov predstavi kratko zgodovino avtomobilizma na Slovenskem.
Glede na prostorske omejitve je na razstavi predstavljen le manjši del, sicer bogatega fonda avtomobilov in motornih koles iz naših zbirk. Razstava je stalna, kar pa ne pomeni, da posameznih eksponatov vmes ne bomo menjali in na na njih opravljali konservatorsko restavratorske posege.
Razstavo spremlja katalog, ki je na voljo v muzejski trgovini. Naročite ga lahko tudi preko telefona 01 750 66 70 ali elektronske pošte irena.medle@tms.si. Cena: 15,00 €.