Loading...
Modeli in makete letal slovenskih konstruktorjev2020-01-13T15:41:32+02:00

Vodnik po zbirkah TMS Bistra

Modeli in makete letal slovenskih konstruktorjev

Tehniški muzej Slovenije se je od svoje ustanovitve trudil pridobiti in ohraniti dediščino s področja letalstva. Nabralo se je nekaj gradiva, toda poskusi vzpostavitve letalskega muzeja v sodelovanju z Letališčem Ljubljana so se izjalovili. Muzej je sicer prevzel nekaj eksponatov, do sistematičnega zbiranja in predstavitve predmetov pa, razen ob občasnih razstavah o konstruktorjih Edvardu Rusjanu in Stanku Bloudku, ni prišlo.
Šele leta 2014, ko so Muzeji Radovljiške občine v Mestnem muzeju razstavili modele in makete letal, večinoma domačih konstrukcij, modelarja Albina Novaka, se je pokazala priložnost, da jih muzej nekaj pridobi. Modelar Albin Novak  je muzeju podaril modele in makete različnih letal slovenskega porekla. Le-ti so na ogled na začasni razstavi, ki predstavlja osrednje gradivo za stalno razstavo o konstruktorstvu letal na Slovenskem. Razstavo smiselno dopolnjujejo informativni razstavni panoji Muzeja Radovljiške občine. Na ogled sta sta modela letal Edvarda Rusjana (Eda V in Eda VI), ki ju je na osnovi ohranjenih fotografij skonstruiral Rado Kikelj. Razstavljeni so še drugi pomanjšani modeli letal: Tonček, Minima in LK-1 Antona Kuhlja; Lojze, ki ga je načrtoval Stanko Bloudek; Trojka, ki sta jo v tovarni Utva skonstruirala Boris Cijan in Džorže Petkovič ter modela jadralnih letal Čavka (Kavka) in Roda (Štorklja). Obiskovalci si lahko ogledajo tudi model letala Letov 520, ki je v tovarni Letov na pobudo Branka Ivanuša in s konstruktorskim znanjem Marjana Slanovca nastalo le na papirju in nikoli ni bilo realizirano. Razstavljena letala so bila večinoma načrtovana in zgrajena v prvi polovici 20. stoletja.
S fotografijami in besedilom na panojih se dotaknemo gradnje letal tako pred drugo svetovno vojno kot po njej. Zlasti omembe vredno je obdobje delovanja tovarne Letov, kjer so nastala številna jadralna in motorna letala. Prikazana je dejavnost modelarjev, ki so letalske modele po originalih gradili v merilih 1:2, 1:3 in 1:4. Predstavljeni so začetki letalstva, pa tudi danes najbolj uspešni in prepoznavni slovenski konstruktorji, ki delujejo v Sloveniji in tujini.
Namen razstave je predvsem osvetliti pomembno področje tehniške dediščine, osredotočeno na slovenske konstruktorje, ki so gradili letala tako v Sloveniji kot izven meja.
V prihodnosti načrtujemo predstavitev področja v celoviti stalni muzejski razstavi.